Diagnoza społeczna

Encyklopedia terminów socjologicznych.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Diagnoza społeczna

Post autor: admin »

Etymologia pojęcia ,,diagnozy” wywodzi się z języka greckiego, w którym pojmuję się ją jako ,,rozstrzygniecie” bądź ,,rozpoznanie”. Powyższe określenia najczęściej mają odniesienie w stosunku do nauk medycznych, funkcjonując jako termin ,,diagnoza choroby”. Termin ów znalazł zastosowanie również w innych dziedzinach nauk społecznych, początkowo z pogranicza nauk medycznych i psychologii, następnie nauk organizacji, zarządzania, socjologii oraz socjotechniki. Pojęcie ,,diagnozy” przyjęło się również w dziedzinie praktycznych nauk społecznych. Używa się go między innymi w prakseologii, psychologii stasowanej, socjologii stosowanej, polityce zmian, polityce społecznej, polityce oświatowej i in. Efektem lub wynikiem diagnozy jest najczęściej dokument przedstawiany w postaci raportu bądź ekspertyzy.
Diagnozę społeczną rozumie się natomiast przez pryzmat rozpoznania zdarzeń lub sytuacji społecznych, mając na względzie ich dotkliwość oraz potrzebę zmian. Wyróżnia się diagnozę historyczno-genetyczną opisującą czynniki mechanizmy powodujące powstanie problemu społecznego, diagnozę poznawczą zmierzającą do uzyskania nowej wiedzy teoretycznej, opisania obserwowanych relacji i funkcji na tle szerszych lub równoległych zbiorowości i procesów oraz diagnozę kreatywną za której przyczyną, sens tradycyjnie rozumianej diagnozy społecznej, jej miejsca w toku postępowania celowego, ulegają zmianie. Warunkiem jej jest dysponowanie pewną wizją stanu pożądanego, gdzie zadaniem jej jest wówczas ustalenie zalążków czynników i procesów kształtujących zjawiska pożądane ze względu na cele i wartości planowanej zmiany.

(Encyklopedia socjologii, Tom 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 136)
ODPOWIEDZ