KONKURS NA WIZUALIZACJĘ SOCJOLOGICZNĄ

Konkursy, które były organizowane na poprzedniej wersji wortalu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

KONKURS NA WIZUALIZACJĘ SOCJOLOGICZNĄ

Post autor: admin »

Wysłano dnia 22-05-2009 o godz. 14:50:58 przez admin

KONKURS NA WIZUALIZACJĘ SOCJOLOGICZNĄ
ZESTAW NAPĘDOWY SOCJOLOGA - CO CIĘ KRĘCI W "REALU"?

Otwarty dla wszystkich konkurs na projekt wizualny z tekstami i fotografią lub grafiką!

Czekamy na Wasze socjologiczne obserwacje przedstawione zarówno pracą wizualną jak i literacką. Zachęcamy do udziału w wyjątkowym konkursie: łączymy artystyczne gatunki, aby pełniej móc interpretować widzianą oczyma autora rzeczywistość społeczną.

W konkursie oceniać będziemy najbardziej kreatywne obserwacje społeczne przedstawione poprzez samodzielnie wykonany projekt zawierający zdjęcie, rysunek lub grafikę z dołączonym komentarzem (opis, refleksja, wnioski).
Poprawnie przygotowany projekt ukaże aktualną sytuację społeczną - istotną, kontrowersyjną, potrzebną, drastyczną, kłopotliwą, entuzjastyczną...
Co Cię kręci w "Realu"? Pokaż nam swój zestaw napędowy!
Zachęć innych swoim przekazem do dialogu społecznego!

Prace powinny mieć minimum treści i obrazu a maksimum przekazu. Najistotniejszym elementem w ocenie projektu będzie umiejętność przekazu zjawiska społecznego za pomocą języka artystycznego, sama jakość prac będzie częścią drugorzędną.

REGULAMIN KONKURSU NA WIZUALIZACJĘ SOCJOLOGICZNĄ
ZESTAW NAPĘDOWY SOCJOLOGA - CO CIĘ KRĘCI W "REALU"?

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu na wizualizację socjologiczną jest portal socjologia.pl i wydawca kwartalnika socjologia.pl.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
W Konkursie może brać udział każdy, za wyjątkiem osób zajmujących się zawodowo fotografią, grafiką lub rysunkiem. Celem Konkursu jest prezentacja projektów amatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej nie wpisujących się w tematykę konkursu i nie spełniających warunków określonych w regulaminie.
Technika prac powinna odpowiadać wytycznym:
Projekt ma zawierać pracę wizualną interpretującą daną sytuację społeczną:
- rysunek, fotografię, grafikę;
- tytuł;
- opis danej sytuacji społecznej jaka została przedstawiona w pracy wizualnej (dowolny styl literacki).

UWAGA: praca wizualna i tekst muszą stanowić kompatybilną całość i dotyczyć tego samego zagadnienia.
Praca wizualna może być przygotowana w dowolnym formacie graficznym, np. JPG, TIFF.
Część tekstowa ma zawierać maksymalnie 1 stronę maszynopisu.
Kolorystyka może być dowolna.
Każdy uczestnik może nadesłać do 3 wykonanych przez siebie prac. Nie mogą to być łączące się ze sobą cykle.

Prace należy wysłać na adres socjologia@socjologia.pl podając tytuł nadesłanej pracy, a także notę o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego). Otrzymanie każdej pracy organizator potwierdzi autorowi mailem. W wypadku nie otrzymania potwierdzenia (np. w wypadku gdyby mail został przez filtr antyspamowy potraktowany właśnie jako spam) prosimy o informację na mail socjologia.pl@gmail.com.

W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej nie publikowane, wykluczone jest czerpanie pomysłów z innych, publikowanych już prac innych autorów oraz plagiaty.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody.

Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze bezpłatne upowszechnienie (również w wersji czarno-białej) przez organizatora na stronie internetowej socjologia.pl oraz w kwartalniku „Socjologia.pl”.

SYSTEM OCENIANIA

Nadesłane prace będą oceniane zgodnie z przyjętymi kryteriami, w punktacji 0-5:
Estetyka (ujęcie tematu, sposób i siła przekazu)
Interpretacja własna (zarówno tekstem jak i pracą wizualną)
Koncepcja projektu (pomysł, cel, inwencja twórcza)

Prace, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają kolejno miejsce: 1, 2, 3, 4, ...
Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w II numerze kwartalnika SOCJOLOGIA.PL o ile spełniają warunki niniejszego regulaminu.

NAGRODY

Nagrody przyznawane są autorom trzech zwycięskich prac.
Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 300 zł. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 200 zł. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 100 zł.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się 22 maja 2009 roku, kończy się z dniem 1 lipca 2009 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania konkursu.
Organizator powołuje Kapitułę Konkursu.
Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 10 lipca 2009 roku.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronach portalu internetowego www.socjologia.pl oraz na łamach kwartalnika socjologia.pl
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni wiadomością na adres e-mailowy, z którego nadesłali prace.

KAPITUŁA KONKURSU

Prace będą oceniane przez jury, w skład której wchodzą moderatorzy forum SOCJOLOGIA.PL
Przewodniczącym komisji jest mgr Monika Sidorowicz
ODPOWIEDZ