Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja

Recenzje książek.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja

Post autor: admin »

Dominika Łęcka opisuje przyjmowaną przez pewną część młodzieży postawę, wyrażającą się w świadomej rezygnacji z używania legalnych ( alkohol, tytoń ) i nielegalnych (narkotyki ) substancji psychoaktywnych; jest to wybór abstynencji jako wartości autotelicznej. Postawa ta – w nawiązaniu do Straith Edge (sXe) – określona została przez autorkę mianem 3X. Dominika Łęcka podkreśla, że opisywana w książce świadoma abstynencja nie wiąże się ze stylem życia, manifestującym się poprzez określone przekonania religijne, poglądy polityczne, preferencje dotyczące sposobu ubierania się czy gusta muzyczne. (…) Książka zawiera charakterystykę „postawy 3X”, młodych ludzi ją przyjmujących oraz opis postrzegania abstynentów przez rówieśników. Odbiorcami publikacji są osoby zajmujące się profilaktyką i badacze interesujący się problematyką zdrowia i choroby – autorka zachęca do empirycznej weryfikacji formułowanych przez nią hipotez. W zamyśle książka Dominiki Łęckiej ma również walor wychowawczy, gdyż jej adresatem, „może być także młodzież, która przyjęła taka postawę, ale również ci młodzi ludzie, którzy próbowali tak żyć lub myślą o tym, aby przyjąć taki styl życia, jednak ze względu na presję społeczną nie mogą tego zrobić”. (…) Dominika Łęcka zaprezentowała typologie postaw abstynenckich ( m.in. abstynencję: pierwotną/wtórną, nonkonformistyczną, zdrowotną czy woluntarystyczną ) i na ich tle przedstawia podejście, zgodnie z którym abstynent „to osoba aktywna, spośród potencjalnie dostępnych wartości społecznych wybierająca abstynencję, która nie wynika z innych wartości, ale sama stanowi podstawę dalszych wyborów”, stając się „podstawą tworzonej tożsamości”. (…) Walorem książki jest zaprezentowanie materiału empirycznego i analitycznego, który obrazuje zróżnicowanie postaw ludzi wybierających „postawę 3X”. Materiał ten ilustruje także zróżnicowanie stylów życia współczesnych adolescentów i – zgodnie z zamierzeniem autorki – może stanowić inspirację dla osób prowadzących działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych m.in. poprzez zwrócenie uwagi na różnorodne możliwości angażowania liderów młodzieżowych do działań prozdrowotnych. (…) Praca Dominiki Łęckiej zawiera typologię i szczegółowe propozycje rozróżnień definicyjnych postaw abstynenckich oraz stref, w jakich znajdują się osoby manifestujące zachowania abstynenckie, które można wykorzystywać w interpretacji zjawisk analizowanych na poziomie jednostkowym i grupowym, a także w szerszym wymiarze.

18 sierpnia 2011
Recenzent: Marcin Sochacki
ODPOWIEDZ