Znaleziono 232 wyniki

autor: admin
sob maja 18, 2019 10:45 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Diagnoza społeczna
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4708

Diagnoza społeczna

Etymologia pojęcia ,,diagnozy” wywodzi się z języka greckiego, w którym pojmuję się ją jako ,,rozstrzygniecie” bądź ,,rozpoznanie”. Powyższe określenia najczęściej mają odniesienie w stosunku do nauk medycznych, funkcjonując jako termin ,,diagnoza choroby”. Termin ów znalazł zastosowanie również w i...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:45 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Egzystencjalizm
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4797

Egzystencjalizm

Egzystencjalizm to subiektywno-spekulatywna analiza sensu ludzkiego istnienia[1], oznacza systematyczne rozważanie natury ludzkiej egzystencji, w którym zasadniczą wagę przywiązuje się do bezpośredniego doświadczenia samotności, śmierci i moralnej odpowiedzialności[2] [1] Nurty filozofii współczesne...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:45 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Fenomen psychologiczny
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4748

Fenomen psychologiczny

patrz Socjolog, np. Pani Marody, osobiście nie znam, ale serdecznie pozdrawiam
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:45 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Freud Sigmund
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4667

Freud Sigmund

Był Austriackim neurologiem i psychiatrą. Uważa się go powszechnie za ojca jednego z najważniejszych kierunków we współczesnej psychologii - psychoanalizy. Freud nie był filozofem w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego koncepcje funkcjonowania ludzkiego umysłu, odrzucające racjonalność ludzkich wyborów...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:44 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Faucault Michel
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4729

Faucault Michel

Faucault Michel jak podaje słownik socjologii był kontrowersyjnym francuskim filozofem poststrukturalistycznym, profesorem „historii systemów myśli”.[1] Nie był „zwykłym” filozofem, był także historykiem takich aspektów życia, które - wydaje się - nie mają swojej jasnej historii: szaleństwa, kary, s...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:44 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Grupa odniesienia
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4838

Grupa odniesienia

Prekursorem terminu określanego jako ,,grupa odniesienia” był Herbert H. Hyman, który wprowadził to pojęcie do dziedziny nauk społecznych w 1942 roku. Badał on wówczas postrzeganie przez jednostki własnej pozycji społecznej w relacji do pozycji jednostek należących do innych kategorii społecznych. W...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:44 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Hitleryzm
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4717

Hitleryzm

Termin ,,hitleryzm” jest pojęciem bardzo rzadko spotykanym w literaturze naukowej. Traktuje się je jako spersonifikowane lub spopularyzowane określenie nazizmu. Definiując hitleryzm najczęściej spotyka się przejawy dwóch innych fenomenów – faszyzm oraz totalitaryzm. Według Międzynarodówki Komunistyc...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:43 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Innowacja
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4793

Innowacja

"Innowacja" w swym pojęciu określana jest jako nowość, nowinka, coś nowego. Stanowi przeciwieństwo rutyny, naśladowania, schematyzmu czy epigonizmu. Innowacyjność pojmowana jest jednocześnie jako cecha człowieka, przedsiębiorstwa, działania, instytucji, badań, technik, sztuki itp. Innowacja występuj...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:43 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Inżynieria społeczna
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4771

Inżynieria społeczna

Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, socjotechnika, (ang. social engineering) to zespół technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Może być używana zarówno do celów moralnie ocenianych jako dobre lub złe. Powinna być stosowana do realizacji celów, które...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:43 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Imperatyw
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4739

Imperatyw

Imperatyw – (łac. imperativus – rozkazujący) – nakaz, reguła, zasada, która nie podlega dyskusji i którą można bezpośrednio wywieść z założeń teoretycznych. Imperatyw może mieć charakter zasady moralnej, artystycznej lub ideowej.
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:42 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Imperatyw kategoryczny
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4779

Imperatyw kategoryczny

Zasada etyczna, którą można sformułować m.in. w sposób następujący: "należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze". Termin filozoficzny utworzony przez Immanuela Kanta jako skutek poszukiwań bezwzględnie ważnego prawa, dotyczą...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:42 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Jednostka ludzka
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4712

Jednostka ludzka

Pojęcie "jednostki ludzkiej" bywa określane w literaturze egzemplarzem gatunku. Stanowi synonim określeń: ,,indywiduum”, ,,osobnik”, ,,osoba”, które w polskim znaczeniu ewoluują , np. termin ,,indywiduum” nabiera coraz częściej pejoratywnego charakteru, ,,osobnik” służy do oznaczenia najczęściej zwi...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:42 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Kazirodztwo
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4701

Kazirodztwo

Kazirodztwo oznacza zakaz zawierania związków małżeńskich i utrzymywania stosunków seksualnych między rodzicami a dziećmi i między rodzeństwem. Zakaz ten dotyczy przede wszystkim rodziny elementarnej, jednak w niektórych społeczeństwach zakaz ten przenosi się również na członków klanu, pomimo, iż ni...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:41 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Komunikowanie masowe
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4783

Komunikowanie masowe

Etymologia słowa ,,komunikowanie” pochodzi od łacińskiego wyrażenia comunnicare, co oznacza bycie w relacji, w związku z, uczestniczyć w itp. Według literalnego tłumaczenia komunikowanie pochodzi od angielskiego słowa communication. ,,Komunikacja” oraz ,,komunikowanie się” stanowi przekład synonimic...
autor: admin
sob maja 18, 2019 10:41 am
Forum: Encyklopedia
Temat: Konflikt społeczny
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4699

Konflikt społeczny

Źródła pojęcia ,,konfliktu społecznego” można upatrywać w badaniach takich uczonych jak Arystoteles, T. Hobbes czy G.W.F. Hegl, jak również w dziewiętnastowiecznej koncepcji socjologicznej ujętej terminem ,,darwinizmu społecznego”. Jednoznaczne zdefiniowanie konfliktu nie jest zadaniem prostym. Wyró...